Dopoledne vás čeká terapie jízdou na koni a tzv. asistovaný sed včetně cvičení. Dále arteterapie (účelová výtvarná výchova) kombinovaná s jinými terapiemi (muzikoterapií, aromaterapií, biblioterapií). Terapie navzájem dle aktuální situace propojujeme. Děti s handicapy budou mít tradičně možnost fyzioterapeutické masáže v rámci léčebného programu (za příplatek). Letos se bude vše odehrávat tak (podle přání z minulých let), aby programu nebylo přehršle, aby každý měl čas i sám na sebe, na své děti, a děti na své rodiče, aby mohli trávit čas v krásné přírodě národní rezervace podle jejich vlastního uvážení a nebyli přehlceni náročným programem.

dopoledne terapie jízdou na koni a asistovaný sed + kombinovaná terapie (jen pro zájemce)
odpoledne volný čas, nepovinné sportovně založené podvečery s dobrovolníkem Martinem Splavcem
večer povídání, za příplatek možnost sauny a vířívky

Co dělat ve volném čase:
trampolína a pískoviště (zda budou k dispozici, uvidíme na místě), procházky do nádherné přírody, výlety.

I v letošním roce jsme se rozhodli ceny stanovit skutečně individuálně při osobní konzultaci s každým vážným zájemcem! Konzultace domlouvejte na tel. čísle 731 009 645 (Mgr. Markéta Šulcová). Faktory pro posouzení: zdravotní handicap, duševní handicap, počet dětí, sociální situace rodiny...

Ubytování: Bouda Artur, Velká Úpa 266, Pec pod Sněžkou 542 21. Ubytování je ve velké horské chalupě na pokojích. Strava tamtéž. Sociální zařízení je na chodbě. Stravování: děti 5x denně, dospělí 3x denně.

Více obecnějších informací k terapeutickým pobytům Zajíčka na koni a více k naší organizaci:

Již od roku 2005 pořádá naše organizace rodinné pobyty s koňmi pro znevýhodněné děti. Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu znevýhodněných dětí z našich cílových skupin, to jest dětí s duševním, tělesným či sociálním handicapem. Prostředkem ke splnění cíle jsou rozličné terapie a sportovní hry. Terapie jsou realizované v malých skupinkách klientů: terapie jízdou na koni, fyzioterapeutické masáže, kombinované terapie - arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie (konzultant a školitel PhDr. Marina Stejskalová, CSc.). Druhým hlavním cílem projektu je integrace znevýhodněných dětí a účast dobrovolníků, kteří na pobytech pomáhají bez nároku na honorář.

U 95% dětí dosahujeme pravidelnými jízdami na koni a dalšími terapiemi celkového zlepšení fyzického i psychického stavu. (Zdroje: konzultace s lékaři)

Nejdůležitějším rysem pobytů je individuální přístup ke každému klientovi. Počínaje přihlášením a konzultováním ceny, po program na pobytu a individualitu terapií. Pokud má dítě záchvat nebo je jinak aktuálně indisponováno, o terapie nepřijde, ale jsou mu nahrazeny v době, kdy je na ně připraveno.

Kdo jsou naši klienti? Znevýhodněné děti jsou děti s handicapy viditelnými – tělesnými, s handicapy duševními, ze sociálně velmi slabého prostředí (nedostaly by se na jiný tábor kvůli ceně), adoptované, z organizace Klokánek, z dalších dětských domovů, občas z uprchlických táborů...

Proč rodinné pobyty (platí pro nepříměstské turnusy)? Jde o to, aby děti s postižením nebyly nuceny být vytrženy ze svého prostředí, aby mohly být na jednom pobytu se svými zdravými sourozenci, jejichž blízkost je pro ně často velmi důležitá. Zároveň, aby mohly být se svým rodičem či asistentem, na které jsou děti zvyklé. Tato možnost je důležitá hlavně pro duševně handicapované děti. V praxi to
znamená vymyslet program tak, aby byl zábavný nejen pro děti s handicapy, ale i pro jejich zdravé sourozence a to jakéhokoliv věku. Tento fakt řeší i problematiku umístění zdravého sourozence v době tábora. Projekt myslí na všechny možné obtíže rodiny. Zároveň takto rodič za dítě přebírá zodpovědnost a terapeuti, dobrovolníci a vedoucí turnusů se mohou věnovat samotné práci s dětmi, terapiím, integraci, apod.

Každým rokem, po analýze zpětnovazebních dotazníků, plánujeme další turnusy dle nových potřeb klientů a jejich opatrovníků. S měnícími se potřebami klientů (věk, horšící se handicap, zdraví sourozenci, sociální situace, atd.) přizpůsobujeme program nastalým podmínkám.

Na pobytech pracují dobrovolníci, terapie vedou skuteční školení odborníci. Terapie konzultujeme s lékaři a psychoterapeuty MUDr. Luďkem Svobodou a PhDr. Marinou Stejskalovou.