Každý z nás může být občas Zajíčkem

zajíček na koniVe stínu křoví leží a podřimuje kůň, když mezi listím a větvemi trošinku zašustí a vykoukne malinký čumáček, očička jako korálky a dlouhá ouška. Vystrašený zajíček s obdivem pozoruje velikého, klidného koně. „Pojď sem,“ usměje se kůň na zajíčka. „Nemůžu, moc se bojím. Mám hlad a žízeň, ale mám rozbitou packu a nemůžu běhat. Když vylezu, první pes nebo liška mě roztrhá.“ Kůň si ale ví rady: „Zajíčku, opatrně na mě vylez a až budu vstávat, pevně se drž hřívy.Odvezu tě do své stáje, kde je spousta sena, ovsa i vody. Najíš se se mnou a můžeš u mě bydlet. Až se ti packa uzdraví, budeš se pást blízko mě, protože pes ani liška si na mne netroufnou! To by hned poznali, jak tvrdá mám kopyta.“

Už dávno má zajíček packu zase zdravou… Zůstalo přátelství. Malinký zajíček a veliký kůň mají jednu pastvinu, jednu stáj, jedno sluníčko a velkou radost, že jsou spolu…

A kůň se veselým řehtáním směje do světa: „Pojďte se se mnou kamarádit!“

Zajíček na koni

poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny) Dětmi rozumíme i dospělé s duší dítěte.

Poskytujeme pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (jízdy na koních, pobyty letní, pobyty zimní). Mladé handicapované zaměstnáváme v naší kavárně Café AdAstra, která sídlí v Podskalské 8, Praha 2. Dále poskytujeme pomoc sociálně slabým rodinám, případně poradenství (zdarma). Všechny služby poskytujeme za nejnižší možnou cenu – cenu za všechny služby určujeme individuálně dle každého klienta. Některé služby jsou zcela zdarma. Proto je účast na našich programech možná skutečně pro všechny.

Vítáme mezi nás i rodiny s dětmi bez jakéhokoli handicapu, které naše činnost oslovila, zajímá je tato problematika a tak. Vaším přínosem je váš zájem a pak možnost přirozené integrace našich klientů...

 


Český rozhlas Dvojka: Proč právě název "Zajíček na koni"? Jak vypadá terapeutická jízda na koni a co dětem dává? Jsou společné letní tábory větším přínosem pro zdravé děti nebo pro ty, které mají nějaký zdravotní problém? Moderuje Zbigniew Czendlik.

 

Proč a komu pomáháme?

Hlavní cíle naší činnosti jsou:

 • přispívat k trvalému zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí s handicapy za pomoci kontaktu s přírodou
 • pomáhat integraci dětí s handicapy - tělesnými, socio-kulturními i jinými - do kolektivů dětí zdravých; seznamovat širokou veřejnost s existencí handicapů
 • zapojovat do činnosti dobrovolníky a tím přispívat rozšíření myšlenky integrace znevýhodněných skupin obyvatel do povědomí široké veřejnosti
 • poskytovat rodinám dětí s handicapy přátelské zázemí

Cílové skupiny:

 • děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní - dle možností, aktuálně děti s Downovým syndromem, kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, asthmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí,neurologickými onemocněními...)
 • děti se socio-kulturním handicapem – DD, uprchlické tábory, děti ze sociálně velmi slabých rodin
 • děti zdravé - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu
 • rodiče a příbuzní handicapovaných dětí
 • pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi
 • neorganizovaná mládež bez volnočasových aktivit
 • dobrovolníci, široká veřejnost

 

image008 img 5466a img 3394

 

Poslání o.p.s. Zajíček na koni

Zajíček na koni, o.p.s. pomáhá pomocí kvalitních terapií jízdou na koni, provozem kavárny, integračních pobytů a sportovních aktivit trvale zlepšovat fyzický a duševní stav handicapovaných a znevýhodněných lidí a podporuje funkčnost rodiny. Chceme dosáhnout, aby se rodiče svým dětem intenzivně věnovali, a aby zdravé děti vnímaly děti handicapované jako sobě rovné...

 

Zakládací listina o.p.s.

Výroční zprávy

 

logo o.p.s. Zajíček na koni: eps png

Přihláška klienta pro využívání služeb o.p.s.

Reference

   

 

Dne 22.2. 2014 jsme změnili právní subjektivitu z občanského sdružení (o.s.) na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.)
Celý název naší organizace je nyní: Zajíček na koni, o.p.s.
 

Realizaci projektů Zajíčka na koni zaštiťuje:

Zajíček na koni o.s. je držitelem ocenění Českých 100 nejlepších 2012 v kategorii Zdraví-vzdělání-humanita.

COMENIUS, pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci