banner jezisek

Ježíšek naděloval 2022

Našim dětem pravidelně pomáhají:

MONETA Money Bank EY
adastra logo basic red Nadace AGROFERT
   
rodina Ševčíkova Pan Karel Příbramský s rodinou
 Pan Oldřich Lopata rodina Lojdova
 Pan Ondřej Mašek  ...a již téměř stovky Ježíšků
 

 


POMOC NA BLÍZKO realizovaná projektem Ježíškem po celý rok a spoluprací s Potravinovou bankou

Cíl projektu:

Pomoc pro děti s handicapem (mentálním, fyzickým, kombinovaným, sociálním), které žijí v rodině, která se dostala do nepříznivé sociální situace. Ulehčit rodiči/pečovateli výchovu a vzdělávání jeho dětí a minimalizovat vyloučení dítěte z kolektivu a odebráním dětí do ústavní péče. Hlavním cílem je pomoci dětem, aby mohly mít svůj dětský život hezký. 

Cílové skupiny:

 • děti s mentálním, fyzickým, kombinovaným, sociálním hendikepem
 • děti s mentálním, fyzickým, kombinovaným, sociálním hendikepem žijící s jedním rodičem z důvodů rozvod rodičů, odchod jednoho z partnerů a následný nezájem o děti (neplacení alimentů), úmrtí jednoho z rodičů (opatrovníků), rodič ve VTOS (výkon trestu odnětí svobody), rodič v léčbě závislosti (alkohol, drogy apod.), rodič pobývající v ústavu pro duševně choré,
 • děti s mentálním, fyzickým, kombinovaným, sociálním hendikepem dlouhodobě nemocných rodičů (rodiče)
 • rodiny, které si neumí zažádat o pomoc u státu (neumí vyplňovat dokumentaci, nevyznají se ve složitém systému pomoci, nemají odvahu žádat atd.)

Jak zažádat o pomoc?

PŘIJEM NOVÝCH ŽÁDOSTÍ JE V TUTO CHVÍLI POZASTAVEN

V případě, že jste se dostali do podobně tíživé životní situace, kontaktujte nás a zašlete svůj příběh a podrobný popis nepříznivé životné situace na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak pomoc probíhá?

1)    Pomoc probíhá v rámci akce Ježíškem po celý rok

Cílem je pomoci dětem, aby mohly mít své dětství jako jejich šťastnější vrstevníci a nebyly tolik poznamenané těžkou situací na celý život (sociální vyloučení, šikana, deprese, deviace).
Dětem financujeme školy v přírodě, letní tábory, kroužky a jiné aktivity. Pomáháme i proplacením léků, školních obědů apod. Hlavním smyslem projektu je, aby veškerá pomoc byla cílena na konkrétní dítě, a vždy se o to postaráme. Peníze nedáváme rodičům, ale zaplatíme rovnou například kroužek, který si dítě vybralo, uhradíme obědy přímo škole nebo předáme dítěti již zakoupený dárek. Veškeré kroužky, aktivity apod. se platí z našeho transparentního účtu přímo na účet dané organizace. Tím zabráníme zneužití peněz jinou osobou (např. rodičem neplatícím alimenty a shánějícím peníze na alkohol, apod.) a zároveň dárce má kontrolu nad jeho vynaloženými penězi. Setkání s dítětem není pro dárce možné. Sponzory a dárce v případě vyžádání informujeme, jak byla částka využita a se svolením rodičů pošleme fotografii dítěte nebo například obrázek (pokud třeba sponzor hradil výtvarný kurz) apod.

Pro rodiče (pečovatele) je pomoc dětem a zájem o ně výraznou duševní pomocí a často může podpořit jejich vůli nepodlehnout situaci.

 

JAK DĚTEM MŮŽETE POMOCI?

Pokud byste rádi podpořili dítě v jeho činnosti, pokud byste mu chtěli koupit něco, co potřebuje či co by rádo, nebo pokud jste se rozhodli chlapce či dívku adoptovat (to znamená podporovat ho pravidelně, dlouhodobě), prosíme, podívejte se na naše speciální stránky Ježíška, kde si můžete přečíst příběhy dětí a jejich potřeby a dozvíte se jednoduchý způsob, jak jim pomoci: http://jezisek.zajiceknakoni.cz

2)    Potravinová pomoc rodinám díky spolupráci s Potravinovou bankou

Další pomocí pro rodiny, které se dostaly do tíživé sociální situace, je potravinová pomoc. Tato forma pomoci je v projektu novinkou a spolupráce s potravinovou bankou začala v červenci 2016. Potraviny jsme měli zpočátku pro děti ze sociálně slabých rodin, které byly na letních pobytech naší organizace. Dále jsme potravinové balíčky začali distribuovat rodinám zapojeným do projektu Pomoc na blízko. Od září 2016 začala být potravinová pomoc pravidelná, snažíme se dovážet potraviny 1xtýdně.
Aktuálně máme registrováno a distribucí potravin pomáháme, pravidelně i nepravidelně:

Rok 2018:

 • srpen 734kg
 • září 248kg
 • říjen 2454kg
 • listopad 737kg
 • prosinec 1048kg

Celkem tedy za 5 měsíců v roce 2018 bylo rozdáno 5221 kg potravin 224 lidem a z tohoto je 180 dětí. Pokud jde o celkovou sumu vyčíslenou v cenách jde zhruba o částku 691.473,- kč za rok 2018

V roce 2019 máme registrováno 222 osob, jimž pravidelně jednou týdně pomáháme distribucí potravin, díky Potravinové bance. V roce 2019 se rozdalo 17 773 kg v celkové hodnotě 885.520 Kč.

Za rok 2020 přibyl počet klientů našeho projektu potravinové banky o 68 osob. V tomto roce jsme 20 808 kilogramy potravin pomohli celkem 290 lidem. V roce 2020 jsme potřebným rozdělili potraviny v hodnotě 1 098 360 Kč.

V roce 2021 jsme rozdali 33,6 tun potravin, finančně jsme rodinám přispěli na nákup potravin v hodnotě 235 950 Kč, proběhlo celkem 54 distribucí potravin. Pomáháme v krajích - Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj,Královéhradecký kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Trnavský kraj - Slovensko. Naše pomoc směřovala i rodinám na Jižní Moravu, které zasáhlo tornádo, tato pomoc se dostala 82 rodinám.

 

děti

 Kolika dětem jsme již pomohli?

 • rok 2022: 176 dětí
 • rok 2021: 205 dětí
 • rok 2020: 197 dětí
 • rok 2019: 188 dětí
 • rok 2018: 198 dětí
 • rok 2017: 199 dětí
 • rok 2016: 202 dětí
 • rok 2015: více než 140 dětí
 • rok 2014: cca 130 dětí
 • rok 2013: 32 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 63 dětí
 • rok 2012: 17 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 34 dětí
 • rok 2011: 10 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 19 dětí
 • rok 2010: 11 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 29 dětí
 • rok 2009: 14 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 33 dětí
 • rok 2008: 12 rodin, tj. přímou pomoc dostalo 31 dětí 
 • rok 2007: 4 rodiny, tj. přímou pomoc dostalo 10 dětí  

(Zmapováno na základě evidence klientů od roku 2007,  aktualizace začátkem roku 2018)

Hledáme sponzory dětí. Přijímáme nové klienty projektu.

Kodex „ Pomoci sociálně slabým"

 1. Finanční pomoc i materiální pomoc je vždy přímou pomocí dítěti/ dětem, nikoli rodině. Pokud je žádost zaměřena na potřeby rodiny, musí to být v úzké souvislosti s potřebou dítěte. Tuto úzkou souvislost se musí podařit transparentně prokázat.
 2. Finanční pomoc nedostávají rodiče/opatrovníci nikdy do rukou před jejím využitím na konkrétní účel pro dítě – pomoc je zasílána organizaci poskytující kroužek/aktivitu, nebo jsou propláceny doklady o zaplacení. Pouze ve výjimečných případech je postupováno jinak - individuálně.
 3. Opatrovník/ rodič nemusí podávat písemnou žádost, ani nemusí posílat písemné poděkování za pomoc. Musí ale souhlasit s ověřením situace naším pracovníkem/dobrovolníkem a sepsáním zprávy o ověření. Zprávu nemusí podepsat, pokud to neumí či nemůže z jiného důvodu.
 4. O.p.s. zachovává anonymitu klientů: o.p.s. musí znát osobní údaje opatrovníka/ rodiče klienta, ale nesmí jej bez jeho souhlasu poskytnout třetí osobě, ani donátorovi. O.p.s. nemusí znát osobní údaje přímo klienta = dítěte, vyjma jména a příjmení.
 5. O.p.s. musí znát údaje o organizaci, která bude poskytovat za finanční pomoc o.p.s. kroužky aktivity pro dítě.
 6. Klient souhlasí s tímto kodexem.
 7. Donátor souhlasí s tímto kodexem.

Pro jednotlivé klienty je možné domluvit další podmínky; pro jednotlivé donátory je možno domluvit další požadavky, podmínky a způsoby podávání zpráv apod. a to vždy tak, aby byla chráněna anonymita a celkově osoba klienta - dítěte.


JEŽÍŠEK V ROCE 2022

Náš projekt Ježíškem po celý rok vyvrcholil před koncem roku vánočním Ježíškem. Díky velkému množství dárců, našich Ježíšků, jsme mohli obdarovat děti ze sociálně slabého prostředí, dát jim pod stromeček, co si přály a co by jim jejich rodiče či opatrovníci nemohli nikdy splnit. 

Děti měly krásné Vánoce, těšily se ze svých dárků. Jejich fotografie naleznete v sekci fotogalerie.

Děkujeme všem příznivcům tohoto projektu,  společnostem Keboola,  ProvidentResulta za jejich podporu, všem individuálním dárcům hmotných darů a finančním přispěvatelům.

Děkujeme ježíšku!


JEŽÍŠEK V ROCE 2021

Ježíšek 2021 - statistika a poděkování

Ježíšek byl v roce 2021 opravdu štědrý a všem dětem udělaly dárečky velikou radost. O tom se můžete přesvědčit i zde ve fotogalerii.
Děkujeme všem Ježíškům, Vaší pomoci si velmi vážíme!

Ježíšku děkujeme moc


JEŽÍŠEK V ROCE 2020

Děkujeme všem dárcům za všechny hmotné i finanční dary pro děti. Dárky byly 17. 12. zabaleny a do 22.12. předány, poslány či dovezeny rodinám, a tak se mohly děti pod stromečkem radovat. Zde naleznete fotografie dětí s dárky. Fotografie se budou ještě postupně přidávat.

Vážíme si vaší pomoci, vážíme si nesmírně toho, že v tak nelehké době mocně pomáháte těm, kteří to velmi potřebují.
Děkujeme vám. Ježíškovy pomocnice ze Zajíčka na koni.

Balení dárků pro děti
Zabalené dárečky

jezisek 2020 001jezisek 2020 002jezisek 2020 podekovani

 


JEŽÍŠEK V ROCE 2019

Děkujeme všem Ježíškům za splněná přání

 

JEŽÍŠEK V ROCE 2018 NADĚLOVAL

Můžete se podívat na fotografie z balení a rozbalování dárků a nadšené děti.
 
Děkujeme všem ježíškům za splněná přání v roce 2018
 

Patronka projektu Ježíškem po celý rok

 
Patronka projektu 
 

JEŽÍŠEK V ROCE 2017 NADĚLOVAL - děkujeme!!!

Děkujeme velmi všem Ježíškům, kteří se zapojili a pomohli tak udělat krásné Vánoce všem našim dětem!!! Díky hmotným vysněným dárečkům se rozzářila nejedna dětská očka a díky finančním darům, které jste posílali na Ježíškům účet, budeme moci pomáhat a dělat společně s vámi radost dětem i během roku 2018. Děti mohou díky vám jet na hory, zajít si do kina a divadla, jet se spolužáky na výlety a školy v přírodě, v létě na tábory a letní pobyty, během roku mohou navštěvovat různé výtvarné, sportovní kroužky. Také byly příspěvky i na školní obědy, léky a zdravotní pomůcky.

Děkujeme celému týmu Zajíčka za úžasné balení všech dárků, které pak v kavárně AdAstra čekaly na vyzvednutí a na Štědrý večer byly rozbaleny!!!

Balení dárků
Balení dárků

V roce 2017 se stal Ježíškem i náš podporovatel Martin Šonka, můžete ho vidět v kavárně, kde vybíral v kalendáři přáníčka dětí:

Martin Šonka - Café AdAstra

 

Děkujeme všem Ježíškům za dárky pro děti v roce 2016.
Můžete se podívat, kolika dětem se pomohlo a pomůže, kolik Ježíšků se do akce zapojilo, kolik se rozdalo dárků.
Radost dětí byla veliká - podívejte se na fotky
Dárky pro děti od Ježíšků k nám všechny dorazily, v neděli jsme je všechny zabalily a nadepsaly jmény .....a jsou připravené pro naše a vaše děti. Stromeček je malý, ale dárků mnoho.

Děkujeme dobrovolníkům za pomoc při balení dárků.
DĚKUJEME VŠEM JEŽÍŠKŮM ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ PRO DĚTI

Dárky pro děti od Ježíšků