Terapeutické a výcvikové jízdy na koních

Jízdy na koních školní rok 2023/2024

Ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel, nabízíme opět od září 2023 Terapeutické jízdy pro děti a mladistvé s handicapy a Výcvikové jízdy pro děti a mladistvé z programu Pomoc sociálně slabým.

Terapie nespadá formálně pod hiporehabilitaci. V průběhu školního roku každé úterý dochází klienti na skupinové terapeutické lekce, které probíhají pod dohledem cvičitele. Koně, na kterém dítě jede, vede vodič, klienta jistí rodič/zákonný zástupce a pokud je potřeba, z druhé strany koně jistí ještě jeden asistent/dobrovolník. Klienti stáje Bleu de ciel se setkávají při terapiích s individuálním přístupem. Výcviky na koních pro děti ze sociálně slabého prostředí probíhají pod dohledem zkušeného trenéra, zpočátku individuálně, později v malé skupince jezdců stejné či velmi podobné úrovně.Zápis na školní rok 2023/2024 probíhá první týden v září. Pokud máte zájem se zapsat v průběhu školního roku, kontaktujte prosím Helenu Krejčíkovou na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Cena terapie: 25 minut/400,- Kč. Jízdy Pro klienty z projektu Pomoc sociálně slabým (týká se handicapovaných i zdravých dětí) jsou jízdy částečně či plně hrazeny z finančních příspěvků donátorů Zajíčka na koni, o.p.s.

Terapeutické jízdy na koních

Terapeutické a výcvikové jízdy na koních

 

O projektu jízd na koních

Základní projekt sdružení, který vznikl v roce 2004.

Zajíček na koni, o.p.s spolupracuje již od začátku své existence s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel (původní název Artušova stáj). Jízdy na koních jsou určeny pro handicapované i zdravé, pro děti i pro dospělé s duší dítěte.

Máme dlouholetou praxi, individuální přístup a spokojené klienty.

Klienti s tělesným, duševním či kombinovaným handicapem absolvují v Jezdecké akademii Bleu de Ciel terapeutické jízdy na koni (v délce 15-25 minut - dle psychických a fyzických možností klienta), nebo jinou formu terapie (mazlení s koníkem atd.), dle svého aktuálního zdravotního a psychického stavu. Terapie jsou buď skupinové (pod vedením paní fyzioterapeutky) nebo individuální.
Klienti programu Pomoc sociálně slabým Zajíčka na koni o.p.s. absolvují v Jezdecké akademie BLEU DE CIEL výcvikové lekce v délce trvání 30 – 45 minut.

Základní pravidla

 • Terapeutického koně vede proškolený a zkušený pracovník či dobrovolník Jezdecké akademie BLEU DE CIEL
 • Dítě na koni doprovází rodič či pečovatel
 • Dítě musí mít helmu
 • Při jízdě na koni za dítě zodpovídá rodič či pečovatel
 • Klient a jeho doprovod se řídí Pravidly a řádem v o.p.s. Zajíček na koni a pravidly Jezdecké akademie Bleu de Ciel

Cílové skupiny

Priority:

 • děti se zdravotním handicapem raného, předškolního, školního věku a mládež (popřípadě i dospělí handicapovaní - dle možností.) Aktuálně děti s Downovým syndromem, poruchou autistického spektra, kombinovaným postižením, opožděným psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, vývojovou dysfázií, astmatem bronchiale, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickým onemocněním, ....
 • děti se socio-kulturním handicapem – děti z dětských domovů, děti ze sociálně velmi slabých rodin
 • děti a mládež bez volnočasových aktivit – protidrogová prevence
 • děti a mládež setkávající se se závislostmi (v rodině, sami v léčení…apod.)

Podpriority:

 • rodiče a příbuzní handicapovaných dětí
 • pracovníci organizací zabývající se handicapovanými dětmi
 • zdravé děti a mládež - z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu (víkendy)
 • dobrovolníci

Personál:

Dobrovolníci a pracovníci Jezdecké stáje Bleu de Ciel (a dobrovolníci o.p.s. Zajíček na koni) s praxí v oboru práce s dětmi (sociální pracovnice, trenér s licencí), pracovníci statku, kteří znají velmi dobře problematiku života a práce na statku.

Koně:

Pro každou věkovou i jinak nárokově dělenou skupinu máme k dispozici konkrétního koně. Od malých poníků, kteří jsou jen o málo větší než bernardýn, až po velké koně, kteří vozí děti s váhou 50-80 kg.
Doprovázející personál nemusí mít z koní strach. Koně jsou vychováni speciálně pro terapie jízdou na koních a mají praxi.

Zpětná vazba:

Při své první jízdě vyplní každý klient vlastní kartu klienta. Klient poskytuje zpětnou vazbu v podobě vyplněného dotazníků, který předkládáme klientovi (doprovodu) k vyplnění vždy v pololetí a na závěr školního roku. Zároveň s klientem nebo jeho rodičem konzultujeme situaci v průběhu školního roku.

Krátkodobý cíl:

Zlepšení psychického stavu klienta při a po terapii, uvolnění ztuhlého svalstva, celkové zklidnění nebo naopak vyvolání emocí (u apatických klientů.)

Dlouhodobý cíl:

Zlepšení celkového stavu klienta. Jak po tělesné, tak duševní stránce. Dodání jistoty v podobě pravidelného docházení za koňmi. Pro děti ze sociálně slabého prostředí jsou tréninky na koních zlepšením jejich životní ne/jistoty, jsou nepatrnou, ale pevnou životní stabilitou, a přináší jim zlepšení sebevědomí.