Letní pobyty Zajíčka na koni 2018

Závěrečná zpráva z Letních pobytů roku 2018

Zajíček na koni, o.p.s. a Klub přátel Zajíčka na koni, z.s. pořádají v roce 2018 Letní rodinné integrační pobyty v Krkonoších pro děti s handicapy

I. turnus Velká Úpa, Krkonoše 6. – 12. srpna 2018
II. turnus Velká Úpa, Krkonoše: 13. - 19. srpna 2018

Letní pobyty jsou určené pro děti s handicapy (duševním, tělesným či sociálním handicapem). Děti či mladiství dospělí mohou strávit týden se svými rodiči či opatrovníky v horách u koní. Náplní programu jsou nejen terapeutické jízdy na koni, ale i arteterapie či muzikoterapie, sportovní aktivity a nechybí samozřejmě celotáborová hra, zpívání u ohně, výlety, procházky, apod. Na pobyt mohou jet klienti jak s lehčím, tak s těžkým handicapem.

 Dle zákona o ochraně přírody (viz § 16 odst. 1 písm. e, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) se u rodinných terapeutických pobytů nejedná o hromadnou veřejnou akci, ale o soukromou aktivitu spřátelených rodin.

Více informací o pobytech, přihlášení a ceně - Helena Krejčíková