Co je to firemní dobrovolnictví?

1. co je to firemní dobrovolnictví?

2. Přínosy pro firmu (příklady)

3. Přínosy pro Zajíčka na koni

4. Typy firemního dobrovolnictví


1. Co je to firemní dobrovolnictví?

Firemní dobrovolnictví je jednou ze složek Společenské odpovědnosti firem.

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) představuje nový způsob "JAK dělat byznys". Je-li uchopena správně, má nejen společenský přínos, ale dokáže přinášet celou řadu výhod firmě samotné. Z dlouhodobého pohledu je firma, která dosahuje svých zisků s pomocí spokojených zaměstnanců morálními komerčními způsoby a ještě přitom napomáhá rozvoji své obce, důvěryhodnější a důvěra má v byznysu cenu zlata.

Podle jedné z definic existují tři oblasti, ve kterých může firma tento koncept rozvíjet (tzv. tři P):

 • Ekonomická (Profit): např. transparentnost, odmítnutí korupce, vztah k akcionářům a investorům nebo etika podnikání
 • Environmentální (Planet): např. ochrana přírodních zdrojů nebo ekologická firemní politika
 • Sociální (People): např. zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo podpora aktivit prospěšných společnosti. – Zajíček na koni nabízí tuto oblast!

Společným jmenovatelem je obecná společenská prospěšnost. Základními pojmy jsou spolupráce a partnerství, propojování různých sfér společnosti a výměna zkušeností.

Stále více firem si uvědomuje, že orientovat se pouze na okamžité zisky a krátkodobé, ryze komerční cíle není v současné době udržitelné, navíc všechny výzkumy ukazují, že firmy, které respektují koncept CSR mají lepší reputaci ve společnosti což se odráží i v jejich ziscích. Např. výzkum CSR Europe dokládá, že 70% západoevropských spotřebitelů považuje reputaci firmy za velmi důležitou a 44% z nich je ochotno zaplatit více za výrobky takovýchto firem. Kromě toho je zajímavý fakt, že 78% zaměstnanců dává přednost práci pro eticky se chovající a respektovanou firmu a to převážně mladí a perspektivní zaměstnanci, s velmi vysokým vzděláním.

V době, kdy neziskové organizace nemohou spoléhat pouze na finanční zajištění z veřejných zdrojů či nadací, je právě firemní dobrovolnictví cestou ke zvýšení jejich kapacit. Firemní dobrovolnictví představuje možnost smysluplné a oboustranně prospěšné spolupráce mezi firmami a neziskovými organizacemi.


2. Přínosy pro firmu

Např.:

 • Větší identifikace zaměstnanců s firmou, která podporuje aktivity prospěšné pro společnost
 • Zlepšení výkonu týmů a odstranění bariér mezi odděleními ve firmě
 • Zviditelnění firmy v dané komunitě
 • Možná pozitivní publicita v médiích
 • Loajalita zaměstnanců vůči vedení
 • Spokojenost, motivace a sebedůvěra zaměstnanců při konání užitečných činností
 • Lepší vztahy firmy s prostředím, ve kterém podniká
 • Rozvoj osobních dovedností zaměstnanců jako např. komunikační schopnosti
 • Dobré jméno firmy na trhu a posílení věrnosti značce


3. Přínosy pro Zajíčka na koni:

 • dobrovolníci i klienti ZNK poznají zaměstnance společnosti, která jim pomáhá
 • velký sociální přínos pro děti – klienty: projevený zájem o ně je na sociální úrovni tělesně postižených i sociálně znevýhodněných dětí velmi důležitým faktorem jak pro ně samotné, tak pro jejich rodiče či pečovatele – integrace a začlenění do společnosti, projevený zájem společnosti o ně.
 • pokud se jedná o novou společnost – navázání nových kontaktů
 • možnost získání nových trvalých či občasných dobrovolníků pro pomoc k dětem
 • spolupráce dobrovolníků a zaměstnanců ZNK s novými lidmi – nová témata rozhovorů apod.
 • vykonaná manuální práce
 • sbírky užitečných předmětů mezi zaměstnanci vysílající firmy: ušetří čas i peníze ZNK, které můžeme věnovat na obohacení program  pro děti (nabídnutí této možnosti firmám)
 • možnost vánočních sbírek a sbírek ke dnu Dětí (1.6.) finančních prostředků mezi zaměstnanci – na projekt, který osobně poznali a vědí na co jde jejich osobní dar. (nabídnutí této možnosti firmám)


4. Typy firemního dobrovolnictví

Jednorázové dobrovolnické akce

Jedná se o jedno až tří denní dobrovolnické aktivity zaměstnanců firmy ve vybrané NNO. Zaměstnanci spolu s pracovníky NNO mohou spolupracovat na přípravě, organizaci, řízení a vyhodnocení krátkodobého projektu, který NNO pomůže. Zaměstnanci získají zkušenost týmové práce a rozvoje svých dovedností v novém prostředí. Firma v rámci aktivity může podpořit organizaci i finančním nebo materiálním příspěvkem.

Talentová banka

Zaměstnanci firmy předávají své zkušenosti např. z oblasti účetnictví, strategického plánování, managementu nebo Public Relations pracovníkům NNO v rámci předem stanovených pracovních setkání v hostitelské NNO.

Podpora při změně v kariéře

Bývají realizovány v době významné změny v kariéře. Jsou spojeny i s předčasným odchodem do penze nebo s reorganizací či restrukturalizací společnosti, ale pro řadu firem zůstávají důležitým prostředkem rozvoje managementu ve střední fázi kariéry.

Zaměstnanci, které čeká změna kariéry v důsledku reorganizace firmy jsou umístěni v NNO, ve kterých rozvíjí nové dovednosti a znalosti.

Rozvojové úkoly

Krátkodobé zařazení do organizací v komunitě. Projekty jsou jasně definovány a odpovídají potřebám rozvoje zaměstnance, přičemž umožňují hostitelské organizaci profitovat z dovedností, které jim zaměstnanec přináší. Většinou se zaměřuje na dovednosti v oblasti časového managementu, sebejistoty, zvládání změn, jednání a přesvědčování a komunikace. Doba realizace je flexibilní.

Mentoring

Poskytuje příležitost k rozvoji interpersonálních dovedností jako vedení, naslouchání a motivování dík vztahům s klienty. Pracovníci neziskových organizací získávají možnost "stínovat" vedoucí pracovníky firem. Využitý čas se pohybuje okolo několika hodin za měsíc.


Nová možnost spolupráce: "darování pracovníka neziskové organizaci". Společnost zaměstná pracovníka, který bude vykonávat práci u ZNK, ale bude zaměstnancem společnosti. ZNK najde pracovníka na neobsazenou pozici, který odpovídá požadavkům ZNK, ale tento podepíše pracovní slmouvu se společností. Společnost uhradí náklady na něj a jeho mzdu, ale pracovník nemá nárok na další výhody společnosti (stravenky, bonusové programy apod.). Tímto společnost významně pomůže neziskové organizaci k její profesionalizaci a rozšíření pracovního týmu. Na požádání ZNK dodá více materiálů.


Zpracováno dle podkladů Hestia – firemní dobrovolnictví. http://www.hest.cz