kočkaTvořivé dílničky s Míšou

 

Arteterapie

Co tento pojem vlastně znamená?

Arteterapie v širším smyslu znamená léčbu uměním včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného umění.

Arteterapie v užším slova smyslu znamená léčbu výtvarným uměním.

Tu lze realizovat dvěma způsoby:

  • Arteterapie RECEPTIVNÍ , kdy využívá arteterapeut vnímání určitého výtvarného díla (či vlastní tvorby) k dosažení určitého záměru, což má vést k lepšímu pochopení vlastního nitra, či poznání pocitů jiných lidí.
  • Arteterapie PRODUKTIVNÍ znamená použití konkrétních tvůrčích činností (kresby ,malby,modelování aj.), nebo činností propojujících různá média, happeningu u jednotlivého člověka či skupiny. Má vést k uvolnění a vyjádření emocí, pomoci k porozumění sama sebe i druhých a k překonávání různých problémů a tím i k nacházení smyslu života a ke kompenzaci případného handicapu.

 Záměrem naší artereapie v OS Zajíček na koni není vytvoření úžasných uměleckých děl, ale pomocí nenásilného tvoření učinit malý krůček k sebepozání a možná i "sebeuzdravení ".

 

Scházíme se ke společnému tvoření krásných věcí - arteterapie pomáhá dětem užitečně trávit čas.

 

Jaké dílničky už proběhly?  Co všechno už jsme vyráběli?  Kdy se znovu sejdeme? A na čem budeme pracovat příště? 
Sledujte aktuality.

 

 

dílničky s Míšou Fanda a Dan klubovna

 

Fotky z dílniček najdete ve fotogalerii