Recitálek, besídka a balení dárků

V neděli před Vánoci bylo v kavárně Café AdAstra veselo. V odpoledních hodinách jsme měli tu čest být přítomni na krásném koncertním recitálku Děti Dětem. Děti zpívaly a hrály na hudební nástroje. Vedle klavíru jsme si poslechli krásné skladby hrané na flétnu, kytaru či housle. Moc všem dětem děkujeme za jejich vystoupení!

Odpoledne se přesunulo v podvečer a my všichni ze Zajíčku na koni jsme se pustili do balení dárků, které věnovali dárci dětem ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Ježíškem po celý rok. 

Takže naše vánoční besídka pro dobrovolníky, zaměstnance a přátele Zajíčka, byla letos v atmosféře šustícího balícího papíru a proplétání se mezi dárky. 

Fotografie zachycující pány v akci není ilustrační nýbrž skutečná :-). Díky dobrému občerstvení a lahodnému moku však vše zvládli dobře.

Děkujeme všem za krásnou, skutečně vánoční neděli, kdy jsme spojili hudbu, dobrou práci a příjemné bytí spolu dohromady.

Recitálek, besídka a balení dárků
Balení dárků